Các nước không được miễn thị thực vào Singapore

Các nước không được miễn thị thực vào Singapore

Thứ 4, 20/07/16

Công dân các quốc gia sau đây sẽ phải làm visa khi muốn nhập cảnh vào Singapore

* Công dân Hongkong – Macao

 Armenia Myanmar
Azerbaijan Nigeria
Belarus Russia
Georgia  People’s Republic of China
India Tajikistan
Kazakhstan Turkmenistan
Kyrgyzstan  Ukraine
Moldova* Uzbekistan
Afghanistan Morocco
Algeria Pakistan
Bangladesh Saudi Arabia
Egypt Somalia
Iran Sudan
Iraq Syria
Jordan Tunisia
Lebanon Yemen   
Libya  

Nguồn: thu thập

.
.
.
.