Công dân Mỹ được cấp thị thực 12 tháng với mục đích thương mại và du lịch

Công dân Mỹ được cấp thị thực 12 tháng với mục đích thương mại và du lịch

Thứ 5, 22/09/16

Sự thành công của thỏa thuận này phản ánh sự cam kết của cả Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ song phương thông qua việc mở rộng các cơ hội kinh tế và thương mại cũng như phát triển sự gắn kết giữa người và người.

 

 

Dựa trên thỏa thuận, Việt Nam sẽ cấp thị thực có thời hạn tối đa một năm, nhiều lần nhập cảnh cho các công dân Hoa Kỳ đến Việt Nam với mục đích thương mại hoặc du lịch ngắn hạn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh khác của Việt Nam. Trước đây, thời hạn thị thực tối đa mà Việt Nam cấp cho các mục đích tương tự đa số là ba tháng, một lần nhập cảnh.  Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cấp thị thực có hạn một năm ,nhiều lần nhập cảnh cho công dân Việt Nam vào Hoa Kỳ vì mục đích thương mại (loại thị thực B-1) hoặc du lịch (thị thực B-2).

Mặc dù trên nguyên tắc Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ cấp thị thực có hạn tối đa cho công dân của nhau, mỗi bên có thể hạn chế thời hạn thị thực và số lần nhập cảnh đối với cá nhân tùy theo từng trường hợp cụ thể, theo luật pháp và qui định hiện hành.

 

 

Trong năm tài chính 2015, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cấp số lượng thị thực không định cư kỷ lục – gần 75% trong số này là loại thị thực thương mại và du lịch tại Hoa Kỳ.

 

(Nguồn: vn.usembassy.gov)

 

 

.
.
.
.