Hồ sơ Xuất khẩu lao động cần những gì?

Hồ sơ Xuất khẩu lao động cần những gì?

Thứ 2, 07/12/15

+ Hộ chiếu gốc .

+ Hộ chiếu photo 03 bản ( kí vào hộ chiếu sau đó photo)

+ Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương (02 bản)

+ Giấy khai sinh bản sao (03 bản)

+ Chứng minh thư nhân dân photo công chứng (02 bản)

+ Sổ hộ khẩu photo (02 bản)

+ Giấy uỷ quyền theo mẫu của công ty (03 bản)

+ Bằng cấp 2 hoặc cấp 3 photo công chứng (02 bản)

+ Ảnh thẻ 4×6 ( nền trắng ) chụp mặt to rõ ràng 30 cái

+ Bằng nghề photo công chứng ( nếu có)

+ Lí lịch tư pháp tỉnh

Nguồn: thu thập

.
.
.
.