Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp thẻ thường trú

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp thẻ thường trú

Thứ 2, 27/04/15

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam
I. Thủ tục cấp mới :Hồ sơ (2 bộ)

1. Đơn xin thường trú (mẫu N9A);
2. 04 ảnh mới chụp cỡ 3×4 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính;
3. Bản lý lịch tư pháp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc của nước mà người đó có nơi thường trú;
Lý lịch tư pháp tại Việt Nam (đối với trường hợp NNN tạm trú tại Việt Nam trên 6 tháng)
4. Công hàm của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân đề nghị giải quyết cho người đó được thường trú tại Việt Nam. (Kèm phiếu chuyển của cơ quan ngọai giao Việt Nam);
5. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (mẫu N10) có xác nhận của UBND phường, xã, kèm bản sao CMND, hộ khẩu của người bão lãnh.
6. Bản sao giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con, cha, mẹ, của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam;
7. Bản sao hộ chiếu, bản sao visa hoặc thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ (xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu);
8. Các giấy tờ, tài liệu liên quan khác (nếu có);
Các giấy tờ nêu trong hồ sơ do nước ngoài cấp (trừ hộ chiếu) phải dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hoá theo quy định của pháp luật.
II. Thủ tục cấp đổi
Định kỳ 03 năm một lần người được cấp thẻ thường trú phải mang thẻ đến trình diện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khi trình diện phải xuất trình Thẻ thường trú và nộp ảnh để đổi thẻ mới. Nếu không trình diện theo quy định, thì có thể bị thu hồi thẻ thường trú. Trường hợp người được cấp thẻ có nhu cầu thay đổi nội dung ghi trong thẻ thường trú thì nộp hồ sơ và làm thủ tục như xin cấp đổi thẻ thường trú, hồ sơ gồm:
1. Tờ khai cấp đổi thẻ thường trú (mẫu N9C) có xác nhận của công an địa phương nơi thường trú;
2. 02 ảnh 3×4, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính;
3. Bản chính thẻ thường trú cũ;.
4. Bản photo hộ chiếu ( mang bản chính để kiểm tra, đối chiếu );
 
Thủ tục lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ thường trú  cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam trước năm 1975 có quốc tịch hoặc không quốc tịch và con sinh ra tại Việt Nam
I. Thủ tục cấp mới : Hồ sơ (2 bộ)

1. Hồ sơ cấp mới thẻ thường trú cho ngoại kiều khai báo trễ:
1.1- 02 Bản tường trình lý do khai báo trễ;
1.2. 02 đơn xin thường trú (mẫu N9A) dán ảnh 3×4;
1.3. 03 ảnh 3×4;
1.4. 02 Giấy bảo lãnh (mẫu N10) có xác nhận của UBND phường , xã (có vợ, chồng là người Việt nam có hộ khẩu thường trú, kèm 02 bản sao CMND, hộ khẩu của người bảo lãnh);
1.5. 02 bản tự khai lý lịch (mẫu N9B);
1.6. 02 bản sao giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy khai sinh của các con;
1.7. 02 bản sao hộ chiếu nước ngoài- nếu có;
1.8. 02 bản sao sổ lưu ngụ( do chế độ cũ cấp)- nếu có;
1.9. Giấy chứng nhận khai báo của Uy ban Quân quản.
2. Hồ sơ cấp mới thẻ thường trú cho con ngoại kiều:
2.1. 02 đơn xin thường trú (mẫu N9A) dán ảnh 3×4;
2.2. 03 ảnh 3×4;
2.3. 02 Giấy bảo lãnh (mẫu N10) có xác nhận của UBND phường , xã (có vợ, chồng là người Việt nam có hộ khẩu thường trú, kèm 02
bản sao CMND, hộ khẩu của người bảo lãnh;
2.4. 02 bản tự khai lý lịch (mẫu N9B);
2.5. 02 bản sao hộ chiếu nước ngoài;
2.6. 02 bản sao hộ chiếu nước ngoài của cha hoặc mẹ;
2.7. 02 bản sao thẻ thường trú của cha hoặc mẹ;
2.8. 02 bản sao giấy khai sinh;
2.9. 02 bản sao Quyết định của Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch VNam;
2.10. Biên bản thu hồi CMND, hộ khẩu( đối với người thôi quốc tịch VN).
II. Thủ tục cấp đổi
1. 01 tờ khai xin cấp đổi thẻ thường trú (mẫu N9C) dán ảnh cỡ 3×4 cm, có xác nhận Công an hoặc UBND Phường, xã nơi thường trú;
2. 02 ảnh cỡ 3×4 cm;
3. Bản sao hộ chiếu( nếu có);
4. Bản chính thẻ thường trú.
 
Thủ tục lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ thường trú cho người Kampuchia sang Việt Nam sinh sống từ năm 1975 đến 1979 và con sinh ra tại Việt Nam
I. Thủ tục cấp mới : Hồ sơ (2 bộ)

1. 02 đơn xin thường trú (mẫu N9A) dán ảnh cỡ 3x4cm;
2. Giấy bảo lãnh (mẫu N10) có xác nhận của UBND phường , xã. Nếu có vợ, chồng là người Việt nam có hộ khẩu thường trú, kèm 02 bản sao CMND, hộ khẩu của người bảo lãnh;
3. 02 bản tự khai lý lịch( mẫu N9B);
4. 02 bản sao giấy đăng ký kết hôn;
5. 02 bản sao giấy khai sinh (trường hợp con sinh tại Việt Nam);
6. 03 ảnh cỡ 3×4 cm.
II. Thủ tục cấp đổi
1. 01 tờ khai xin cấp lại thẻ thường trú (mẫu N9C) dán ảnh cỡ 3×4 cm, có xác nhận Công an hoặc UBND Phường, xã;
2. 02 ảnh cỡ 3×4 cm;
3. Bản chính thẻ thường trú cũ. 
 

.
.
.
.