Một số câu hỏi khi nhập cảnh Mexico

Một số câu hỏi khi nhập cảnh Mexico

Thứ 7, 30/07/16

Tại điểm làm thủ tục nhập cảnh, các cán bộ xuất nhập cảnh của Mê-hi-cô có thể hỏi bạn một số câu hỏi để xác nhận mục đích của chuyến đi của bạn, thời gian bạn lưu lại ở Mê-hi-cô và bạn chi trả cho chuyến đi của mình như thế nào. Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể sẽ được hỏi:

  • Tại sao bạn lại tới Mê-hi-cô? Bạn sẽ thực hiện các hoạt động gì?
  • Bạn sẽ ở đâu?
  • Bạn đã biết gì về đất nước Mê-hi-cô chưa?
  • Bạn chi trả cho chuyến đi của mình như thế nào?
  • Bạn sẽ lưu lại ở Mê-hi-cô trong thời gian bao nhiêu lâu?
  • Nếu bạn có thị thực đi làm việc, ai hoặc công ty nào thuê bạn, công việc của bạn
  • với công ty đó là gì?
  • Nếu bạn có thị thực du học, bạn sẽ theo học chương trình gì và bạn học ở trường nào?
  • Bạn sẽ rời khỏi Mê-hi-cô bằng phương tiện nào?

Cũng  giống như ở tất cả các quốc gia khác, các cán bộ xuất nhập cảnh của Mê-hi-cô sẽ xác minh tính xác thực của các giấy tờ mà bạn nộp và mức độ chính xác của các thông tin mà bạn cung cấp. Họ cũng sẽ xác nhận rằng bạn không bị cấm đi lại.

Mục đích của chuyến đi phải phù hợp với loại thị thực mà bạn có.

Tất cả mọi người cho dù là du khách hay là đang sinh sống ở Mê-hi-cô đều có những quyền cần phải được tôn trọng. Người nước ngoài có quyền được liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước họ.

.
.
.
.