Những câu hỏi liên quan đến visa Na Uy

Những câu hỏi liên quan đến visa Na Uy

Thứ 7, 07/02/15

 1. Visa Na Uy single, double hoặc Multiple?
  – Visa single cho bạn nhập cảnh vào Na Uy 1 lần duy nhất
  – Visa double: cho bạn nhập cảnh vào Na Uy 2 lần trong khoảng thời gian mà visa còn giá trị
  – Visa Multiple: cho bạn nhập cảnh vào Na Uy nhiều lần trong khoảng thời gian visa còn hiệu lực
  – Để xin được visa Multiple, bạn phải nêu rõ lý do rõ ràng, xác đáng và trung thực.
 2. Nộp hồ sơ tại đâu?
  – Tại TpHCM: Lãnh sứ quán Na Uy
  – Tại Hà Nội: Đại sứ quán Na Uy
 3. Bạn có phải trực tiếp đn nộp hồ sơ?
  – Phải
 4. Cách nhận lại hồ sơ?
  – Đích thân bạn lên nhận lại
  – Hoặc ủy quyền cho người khác
 5. Có thể bổ sung hồ sơ sau khi nộp?
  – Có. Trong vòng 1 tuần bạn được phép bổ sung hồ sơ còn thiếu.
 6. Giá trị của visa có dài hơn 3 tháng nếu như tôi đã từng đi nhiều nước?
  – Không. Visa chỉ có giá trị dưới 90 ngày
 7. Người bảo lãnh ở Na Uy có thể biết kết quả của người nộp hồ sơ tại VN?
  – Không. Chỉ khi có sự ủy quyền của đương đơn
 8. Nếu hồ sơ của bạn không được chấp nhận, bạn có thể khiếu nại?
  – Có. Trong vòng 3 tuần bạn có thể khiếu nại đến LSQ/DSQ Na Uy để được xem xét.
.
.
.
.