Những điều cần lưu ý khi xin Visa Hàn Quốc

Những điều cần lưu ý khi xin Visa Hàn Quốc

Thứ 4, 21/11/12

Đối tượng đăng ký visa
Trên nguyên tắc, khi đăng ký visa thì người đăng ký phải trực tiếp đi, tuy nhiên trong những trường hợp sau thì người khác có thể đi thay:
– Visa thương mại: Giám đốc hoặc nhân viên công ty.
– Visa du lịch: đại diện hoặc nhân viên công ty du lịch.
– Người chưa thành niên: Bố mẹ.

Ngoài người được ủy quyền có thể đăng ký thay, các trường hợp khác khi đi đăng ký thay sẽ bị từ chối nhận hồ sơ (nhưng, trừ quan hệ gia đình trực hệ)
– Khi đi đăng ký thay, người được ủy quyền phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận công tác và giấy ủy quyền.
– Trong trường hợp của người chưa thành niên (dưới 17 tuổi), phải xuất trình hồ sơ chứng minh quan hệ gia đình.
– Người đăng ký dưới 17 tuổi hoặc trong trường hợp có lý do bất khả kháng và quan hệ gia đình trực hệ đăng ký hoặc trưởng đại diện cơ quan, tổ chức đi đăng ký thay thì không cần giấy ủy quyền.

Những điều lưu ý khi đăng ký visa
Thời gian tái đăng ký visa đối với những người đã bị từ chối cấp visa
– Trong trường hợp người đã bị từ chối cấp visa muốn xin tái đăng ký cấp visa thì sau 03 tháng kể từ ngày nhận được giấy thông báo bị từ chối cấp visa mới có thể xin tái đăng ký cấp visa.
– Trường hợp của visa du học, nếu không có lý do đặc biệt, tối thiểu phải qua 6 tháng mới có thể tái đăng ký cấp visa.
– Trong trường hợp bị từ chối cấp visa trong vòng 6 tháng tại các cơ quan nào và không có lý do đặc biệt thì phải tái đăng ký lại tại cơ quan đã bị từ chối đó.

Hạn chế trả lại hồ sơ đã nộp
– Hồ sơ đã nộp khi đăng ký cấp visa sẽ không được trả lại.

Hiệu lực của Visa.
– Thời gian hiệu lực của visa một lần là 3 tháng kể từ ngày cấp, và trong thời gian hiệu lực chỉ được nhập xuất cảnh 01 lần.
– Visa nhiều lần, trong thời gian còn hiệu lưc (thông thường là 1 năm) thì có thể nhập cảnh tự do nhiều lần.

Tiêu chuẩn của việc thẩm tra cấp visa căn cứ vào các quy định liên quan đến Luật quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc v…v, và thông thường các lý do được đưa ra khi từ chối cấp visa như sau:
– Không có hộ chiếu còn hiệu lực, hoặc các trường hợp không ghi rõ mục đích nhập cảnh hoặc thời gian lưu trú
– Trường hợp có lý do xác đáng để nhận định rằng có khả năng có những hành động gây tổn hại đến an ninh công cộng (như lưu trú bất hợp pháp) hoặc lợi ích của đất nước Hàn Quốc
– Trường hợp có lý do xác đáng để nhận định rằng có khả năng có những hành động gây tổn hại đến trật tự kinh tế và xã hội hoặc phong tục tốt đẹp của Hàn Quốc
– Những bệnh nhân mang bệnh truyền nhiễm, người nghiện ma túy, người mắc bệnh thần kinh, người lang thang, người nghèo và những đối tượng bị cấm nhập cảnh khác
– Trường hợp người đăng ký nộp hồ sơ gian dối, không ghi rõ mục đích nhập cảnh và thời gian lưu trú hoặc không nộp được những giấy tờ chứng minh ngược lại liên quan đến khả năng lưu trú bất hợp pháp thì sẽ bị từ chối cấp visa, đặc biệt đối với người nộp hồ sơ gian dối có thể trở thành đối tượng bị xử phạt.
– Tại cơ quan chúng tôi sau nhận được đơn xin visa v…v. trong trường hợp cần thiết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của nước sở tại để điều tra tính xác thực, sau khi có kết quả thì tùy theo kết quả đó sẽ đi đến quyết định cuối cùng là có cấp visa hay không. Vì vậy, không phải tất cả các hồ sơ nộp vào vào đều được cấp visa.
– Đặc biệt, trường hợp của visa cư trú (F-2), sau khi thẩm tra hồ sơ lần một sẽ tiến hành phỏng vấn các đối tượng đã thông qua vòng xét hồ sơ rồi mới cấp visa. Vì vậy, trong trường hợp hồ sơ bị coi là có vấn đề hoặc không đáp ứng được điều kiện cấp visa thì sẽ có đề nghị điều tra tính xác thực với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi người mời sinh sống và theo kết quả đó sẽ được xem xét tổng hợp lại mới quyết định cuối cùng có cấp visa hay không.
– Mặc dù đã thông qua vòng xét hồ sơ, nhưng khi phỏng vấn trong trường hợp nhận thấy rằng cần thiết phải điều tra thì chúng tôi sẽ có đề nghị điều tra tính xác thực.
– Những người không vượt qua vòng phỏng vấn thứ nhất, trong khoảng 1 đến 2 tuần sau sẽ có cơ hội được phỏng vấn lần hai, nếu vẫn không vượt qua vòng phỏng vấn lần hai sẽ bị từ chối cấp visa.
– Thông tin liên quan đến những người người đăng ký xin visa cư trú đã thông qua vòng phỏng vấn có thể biết được thông qua mục “Danh sách phỏng vấn đậu” trên website của cơ quan chúng tôi.

Thông báo lý do từ chối cấp visa
– Trường hợp người đăng ký cấp visa hỏi về lý do bị từ chối cấp visa thì có thể nhận được thông báo bằng văn bản lý do từ chối cấp visa.
– Khi bị từ chối cấp visa, có thể kiểm tra được hình thức của từng lý do nhưng không thể cho biết lý do bị từ chối một cách cụ thể hơn nữa bằng điện thoại hoặc văn bản.
– Căn cứ vào yêu cầu của đương sự đăng ký sẽ cho biết lý do từ chối, và trong những trường hợp cần thiết sẽ trả giấy thông báo lý do từ chối cấp visa
– Trường hợp không phải là người đăng ký cấp visa mà là người thứ 3, thì căn cứ theo luật “Bảo vệ quyền riệng tư cá nhân” sẽ hạn chế thông báo lý do từ chối cấp visa theo điều khoản bảo vệ thông tin cá nhân.

Hạn chế đăng ký và cấp visa
– Trong trường hợp người được mời nhận giấy bảo lãnh của người mời và đã được cấp visa nhưng phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật trong nước như: lưu trú bất hợp pháp, hành vi phạm tội v…v của thì có thể bị hạn chế mời và cấp visa.
– Khi đăng ký cấp visa trong trường hợp nộp các loại giấy tờ như: giấy xác nhận công tác, giấy tờ cho thuê bất động sản v…v mang tính giả dối hoặc trong khi phỏng vấn khai những thông tin không đúng sự thật thì sẽ bị từ chối cấp visa và người nộp những hồ sơ giả đó có thể sẽ bị xử lý hoặc bị đề nghị điều tra theo pháp luật liên quan.
– Trong các trường hợp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự của nơi thẩm tra hồ sơ cấp visa hoặc làm cố ý làm ảnh hưởng đế quá trình thẩm tra cấp visa hoặc từ chối không có lý do xác đáng cũng sẽ bị hạn chế cấp visa.

.
.
.
.