Trình tự thủ tục mời công dân Việt Nam nhập cảnh Liên Bang Nga

Trình tự thủ tục mời công dân Việt Nam nhập cảnh Liên Bang Nga

Thứ 5, 12/02/15

1. Cơ quan di trú liên bang cấp giấy mời* để nhập cảnh vào Liên bang Nga theo kiến nghị của:

  • cơ quan chính quyền địa phương;
  • pháp nhân;
  • công dân Liên bang Nga và các công dân nước ngoài thường xuyên sinh sống ở Liên bang Nga.

2. Bộ ngoại giao cấp giấy mời* theo kiến nghị của**:

  • các cơ quan chính quyền nhà nước;
  • các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan lãnh sự Việt Nam tại Liên bang Nga;

3. Công ty du lịch Nga được ủy quyền có thể mời người nước ngoài vào Nga với mục đích du lịch.

  • * Сùng với kiến nghị cấp giấy mời, phía mời phải có các đảm bảo về  cung cấp vật chất, y tế, và nhà ở cho công dân nước ngoài trong thời gian lưu trú tại Liên bang Nga.
  • ** Bộ ngoại giao gửi công điện trực tiếp đến các cơ quan đại diện lãnh sự Liên bang Nga tại Việt Nam.
.
.
.
.