Từ 1/10, mang trên 15 triệu đồng khi xuất cảnh phải khai báo hải quan

Từ 1/10, mang trên 15 triệu đồng khi xuất cảnh phải khai báo hải quan

Thứ 3, 01/12/15

Theo đó, người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc các đối tượng sau: Người có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi; có hàng hóa tạm nhập – tái xuất hoặc tạm xuất – tái nhập; có hàng hóa phải nộp thuế như rượu từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 22 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít, thuốc lá vượt trên 200 điếu, xì gà vượt trên 100 điếu, thuốc lá sợi vượt trên 500 gram, các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam.
Đối với đối tượng mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng, mang vàng xuất cảnh, mang vàng nhập cảnh phải khai báo hải quan theo quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 và Thông tư số 11/2014/TT-NHNN ngày 28-3-2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cụ thể, người mang theo ngoại tệ có trị giá trên 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương hoặc mang trên 15.000.000 đồng Việt Nam; mang theo hối phiếu, séc hoặc kim loại quý (bạc, bạch kim và các loại hợp kim có bạc, bạch kim), đá quý (kim cương, ruby, sapphire) có giá trị từ 300 triệu đồng Việt Nam trở lên; mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có trọng lượng từ 300 gram trở lên phải khai báo hải quan.
Bên cạnh đó, tờ khai hải quan cũng sử dụng cho người nhập cảnh có nhu cầu xác nhận hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt trị giá bằng hoặc thấp hơn 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương).
Được biết, việc khai báo tại Hải quan cửa khẩu thực hiện bằng lập Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào. Đây cơ sở để chứng minh nguồn gốc số tiền nếu sau đó mang trở ra nước ngoài hoặc gửi tiền vào ngân hàng, tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.
Trong trường hợp cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác thì không phải khai báo Hải quan cửa khẩu.
 

.
.
.
.