Xin Visa thương mại ngắn hạn Hàn Quốc

Xin Visa thương mại ngắn hạn Hàn Quốc

Thứ 4, 20/05/15

Đối tượng được cấp
Người muốn liên hệ công việc với chi nhánh công ty trong nước hoặc tham gia hoạt động để chuẩn bị thiết lập doanh nghiệp nước ngoài chi nhánh trong nước hoặc doanh nghiệp đầu tư người nước ngoài

Người muốn tham gia các hoạt động như ký kết hợp đồng, tìm hiểu thị trường, tư vấn, …  với doanh nghiệp trong  nước  do các cơ quan nhà nước, tư nhân trong nước mời

Người muốn cư tru ngắn hạn với mục đích học hỏi việc thiết lập, bảo trì, kiểm tra, vận hành các máy móc xuất nhập khẩu

Người muốn cư trú ngắn hạn với mục đích thương mại ngoài những mục đích trên
 
Hồ sơ chuẩn bị
Hồ sơ người mời chuẩn bị
①.Thư mời bản chính(bao gồm lý do mời và nội dung bảo lãnh về nước, có con dấu trùng với con dấu  trên giấy chứng nhận con dấu)
②.Giấy bảo lãnh bản chính( chỉ đối với trường hợp lần đầu tiên đương sự đến Hàn Quốc hoặc chưa đến các nước như Hoa Kỳ, Châu Âu , Nhật Bản , Úc , Canada ,…) (theo mẫu của lãnh sự quán, không cần công chứng được đính kèm)
③.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(bản đăng ký có giá trị pháp lý) hoặc giấy chứng nhận số đăng ký
④.Lịch trình chi tiết
⑤.Giấy chứng nhận nộp thuế bản chính
⑥.Giấy xác nhận con dấu bản chính(đối với trường hợp kinh doanh cá nhân)
⑦.Giấy tờ chứng minh mục đích thương mại
Hợp đồng mua bán, giấy tờ chứng minh việc tiến tới kinh doanh với nhau, tờ khai xuất nhập khẩu, bản sao LC, giấy tờ xác minh việc xuất nhập khẩu,
Đối với trường hợp người mời từ cơ quan hành chính trung ương, đoàn thể địa phương hoặc từ các trường quốc – công lập: có thể giản lược giấy tờ số , (có gửi kèm công văn)
Hồ sơ người xin cấp visa chuẩn bị
Hộ chiếu
Đơn xin cấp visa(có dán 1 tấm hình 35 × 35)
Giấy xác nhận nhân viên
Giấy tờ liên quan tới hoạt động của công ty
Giấy chứng nhận nộp thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh
 

.
.
.
.