Các nước được miễn Visa New Zealand

Các nước được miễn Visa New Zealand

Thứ 5, 21/07/16

Dưới đây là danh sách các quốc gia được miễn visa nhập cảnh vào New Zealand có thời hạn, cũng như các quốc gia không cần phải có visa khi quá cảnh.

Danh sách các nước được miễn visa vào New Zealand dưới 3 tháng

Andorra Estonia**** Liechtenstein San Marino
Argentina Finland Lithuania**** Saudi Arabia
Austria France Luxembourg Singapore
Bahrain Germany Malaysia Slovak Republic
Belgium Greece***** Malta Slovenia
Brazil Hong Kong*** Mexico South Africa
Brunei** Hungary Monaco Spain
Bulgaria Iceland Netherlands Sweden
Canada Ireland Norway Switzerland
Chile Israel Oman Taiwan******
Croatia Italy Poland UAE
Cyprus Japan Portugal* USA
Czech Republic Korea (South) Qatar Uruguay
Denmark Kuwait Romania Vatican City
Latvia****      

* Người mang hộ chiếu Bồ Đào Nha phải có quyền được sống vĩnh viễn ở Bồ Đào Nha.
** Bao gồm công dân của Hoa Kỳ.
*** Cư dân của Hồng Kông đi du lịch trên Hồng Kông đặc khu hành chính hoặc Anh Quốc (nước ngoài) hộ chiếu.
**** Visa từ bỏ không áp dụng cho người đi du lịch trên hộ chiếu (không phải là công dân của) người nước ngoài của do các nước này.
***** Người mang hộ chiếu Hy Lạp có hộ chiếu đã được ban hành vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng 1 
2006 chỉ. (Hộ chiếu Hy Lạp đã ban hành trước ngày 01 tháng 1 2006 là không thể chấp nhận được cho 
đi du lịch sau ngày 1 tháng 1 năm 2007).
****** Thường trú của Đài Loan đi du lịch trên hộ chiếu Đài Loan. Một cá nhân số nhận dạng in trong phần hiển thị của trang tiểu sử của Đài Loan hộ chiếu chứng minh rằng chủ sở hữu là một thường trú của Đài Loan.

Bạn không cần phải có thị thực quá cảnh nếu:

• Bạn đến từ một quốc gia trong danh sách của chúng ta về miễn thị thực nước (xem trang 3), hoặc

• Điểm đến cuối cùng của bạn ngay lập tức hoặc sau khi New Zealand là Úc, và bạn giữ một hiện tại  thị thực cho phép bạn đi du lịch đến Úc, hoặc
• Bạn có một thị thực hiện tại cho phép bạn đi du lịch đến New Zealand, hoặc
• Bạn là một công dân của một trong những nước trên liệt kê dưới đây, được miễn thị thực quá cảnh 
yêu cầu.

Bahamas Colombia Philippines Papua New Guinea Federated States of Micronesia
Bermuda Paraguay Costa Rica Republic of Marshall Islands Solomon Islands
Bolivia Peru Ecuador Samoa Indonesia
Thailand Kiribati Tonga Nauru
Tuvalu Palau Vanuatu Panama
Venezuela      

Nếu bạn cần một thị thực quá cảnh bạn phải áp dụng trên hình thức Transit Visa Application (INZ 1019)

Nguồn: thu thập

.
.
.
.