Gia Hạn Giấy Phép Lao Động

Thứ Ba Tháng Mười Hai 20, 2022

Một trong những vấn đề quan trọng nhất, cần lưu ý đến thời hạn còn lại của Giấy phép lao động để áp dụng chính sách gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Ít nhất trước 30 ngày kể từ ngày Giấy phép lao động Việt Nam hết hạn mà đơn vị […]

Xem thêm
Giấy Phép Lao Động Việt Nam

Thứ Ba Tháng Mười Hai 20, 2022

Giấy phép lao động hoặc giấy miễn Giấy phép lao động là một giấy tờ do Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội tỉnh/thành phố cấp người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa không quá 2 năm và […]

Xem thêm
Tổng Quan Giấy Phép Lao Động

Thứ Ba Tháng Mười Hai 20, 2022

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Đối với người lao động nước ngoài […]

Xem thêm
Work Permit Việt Nam Cho Người Nước Ngoài

Thứ Ba Tháng Mười Hai 20, 2022

Người nước ngoài để xin được Work Permit tại Việt Nam họ cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Qui trình thủ tục chi tiết để tiến hành xin Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài như thế nào và cơ quan nào của Việt Nam xử lý? Và thời hạn tối đa […]

Xem thêm
Miễn Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Thứ Ba Tháng Mười Hai 20, 2022

Những trường hợp, đối tượng nào được miễn Giấy phép lao động cho người nước ngoài, các giấy tờ cần phải cung cấp để chứng minh người nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động Việt Nam, và có tự động được miễn không? hay phải làm thủ tục xin miễn giấy phép […]

Xem thêm
.
.
.
.