Gia Hạn Giấy Phép Lao Động

Một trong những vấn đề quan trọng nhất, cần lưu ý đến thời hạn còn lại của Giấy phép lao động để áp dụng chính sách gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Ít nhất trước 30 ngày kể từ ngày Giấy phép lao động Việt Nam hết hạn mà đơn vị sử dụng lao động muốn người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc với đơn vị mình ở cùng vị trí công việc và chức danh thể hiện trên Giấy phép lao động, thì đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin chấp thuận vị trí tuyển dụng lao động người nước ngoài với Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội nơi ngoài nước ngoài dự kiến làm việc. Nếu Sở Lao Động có văn bản trả lời chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài thì chuẩn bị hồ sơ Gia hạn giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài, qui trình và thủ gia hạn giấy phép lao động cũng giống với cấp mới lần đầu Giấy phép lao động Việt Nam và thời gian xét duyệt từ 5 đến 7 ngày làm việc có kết quả

TRÌNH TỰ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆTNAM

Bước 1: Nộp hồ sơ xin giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội nơi ngoài nước ngoài dự kiến làm việc

 • Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ xin chấp thuận vị trí tuyển dụng lao động người nước ngoài hay còn gọi là giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đề nghị cấp Giấy Phép Lao Động với Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội nơi ngoài nước ngoài dự kiến làm việc. Nếu Sở Lao Động có văn bản trả lời chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài thì doanh nghiệp nộp hồ sơ theo qui định để Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội cấp lại, gia hạn Giấy Phép Lao Động Việt Nam; 
 • Vị trí công việc và chức danh của người lao động nước ngoài vẫn giữ nguyên như thông tin trên Giấy phép lao động đã được cấp và còn hạn; 
 • Có văn bản chấp thuận vị trí do Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp;

Bước 2: Nộp hồ sơ Gia hạn Giấy phép lao động Việt Nam theo qui định của Nghị định 11/2016-CP

 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận văn bản chấp thuận vị trí do Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp phải tiến hành nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động; 
 • Thời gian xử lý từ 5 đến 7 ngày làm việc
   

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày
 • Phải tiến hành nộp hồ sơ xin chấp thuận vị trí tuyển dụng lao động người nước ngoài hay còn gọi là giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài  với Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội nơi ngoài nước ngoài dự kiến làm việc ít nhất trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Giấy phép lao động Việt Nam hết hạn, đồng thời phải có văn bản trả lời chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài thì doanh nghiệp nộp hồ sơ theo qui định để Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội cấp lại Giấy Phép Lao Động
 • Vị trí công việc và chức danh của người lao động nước ngoài vẫn giữ nguyên như thông tin trên Giấy phép lao động đã được cấp và còn hạn.
 • Có văn bản chấp thuận vị trí do Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận văn bản chấp thuận vị trí do Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp phải tiến hành nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc

 

 

HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆTNAM

1.- Văn bản chấp thuận vị trí của Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội

2.- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của đơn vị sử dụng lao động

3. – 02 ảnh màu (kích thước 4×6, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính), ảnh chụp không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

4. – Giấy phép lao động đã được cấp

<4.1>. Đối với trường hợp giấy phép lao động bị mất phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật

<4.2>. Trường hợp thay đổi nộp dung trên giấy phép lao động thì phải có giấy tờ chứng minh

<4.3>. Trường hợp giấy phép lao động còn hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe và một trong các giấy tờ sau:

 • Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng
   
 • Đối với người lao động nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế) phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
   
 • Đối với người lao động nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm
   
 • Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ
   
 • Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
   
 • Đối với người lao động nước ngoài người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó

<4.4>. Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đóĐối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu như sau theo nghị định mới 11/2016:

 • Đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành: Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 18 Điêu 4 Luật doanh nghiệp hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức; Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
   
 • Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia: Có văn bản xác nhận là chuyên gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài; Hai là có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;
   
 • Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật: là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 1 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành được đào tạo.

 

THỜI HẠN ĐƯỢC CẤP CỦA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, Giấy phép lao động sẽ phải được gia hạn trước 01 tháng tính đến ngày Giấy phép lao động hết hạn.

 • Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của người nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;
   
 • Thời hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn là 24 (hai mươi bốn) tháng.

 

 

CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 • Qui định về Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài
 • Qui trình gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài
 • Qui trình cấp Giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài
 • Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài
 • Hồ sơ chi tiết xin work permit cho người nước ngoài
 • Các trường hợp không thuộc cấp Giấy phép lao động
 • Dịch vụ làm work permit cho người nước nước ngoài tại Việt Nam

Thông tin liên hệ
‘Văn phòng Thanh Hóa: số 43 Hạc Thành, phường ba đình, TP Thanh Hóa
5th FloorPlatinum Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1
Ho Chi Minh City | Vietnam

Điện thoại: 0919271858   0938228856 | 0906640505

www.edugold.vn | 

 

.
.
.
.