Chứng nhận tạm trú dành cho người nước ngoài

Chứng nhận tạm trú dành cho người nước ngoài

Thứ 5, 01/01/15

Chứng nhận tạm trú dành cho người nước ngoài

 1. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc đóng dấu vào thị thực rời với thời hạn như sau:
  a) Thời hạn tạm trú cấp bằng thời hạn thị thực; trường hợp thị thực còn thời hạn không quá 15 ngày thì cấp tạm trú 15 ngày; trường hợp thị thực có ký hiệu ĐT, LĐ thì cấp tạm trú không quá 12 tháng và được xem xét cấp thẻ tạm trú;
  b) Đối với người được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì thời hạn tạm trú cấp theo quy định của điều ước quốc tế; nếu điều ước quốc tế không quy định thời hạn tạm trú thì cấp tạm trú 30 ngày;
  c) Đối với người được miễn thị thực vào khu kinh tế cửa khẩu thì cấp tạm trú 15 ngày; vào đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt thì cấp tạm trú 30 ngày;
  d) Đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực thì cấp tạm trú 15 ngày;
  đ) Đối với người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng thì không cấp tạm trú.
 2. Người nước ngoài được tạm trú tại Việt Nam trong thời hạn chứng nhận tạm trú được cấp.
 3. Thời hạn tạm trú có thể bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hủy bỏ hoặc rút ngắn trong trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Hồ sơ cần chuẩn bị để cấp thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú chỉ được cấp cho những người đã có Giấy phép lao động và những người có tên trên giấy phép đầu tư hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

1. Hộ chiếu (Passport) còn thời hạn từ 1 năm trở lên và nhiều hơn so với thời gian xin cấp thẻ tạm trú
2. Photo hộ chiếu, visa, ngày nhập cảnh gần nhất
3. Photo công chứng Giấy phép đầu tư hoặc GPKD
4. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu công ty
5. Giấy chứng nhận đăng ký thuế
6. Giấy giới thiệu chữ ký và con dấu
7. Giấy phép lao động đối với trường hợp là nhân viên
8. Sổ đăng ký tạm trú tại địa phương có chữ ký và đóng dấu của công an địa phương
9. Điền vào Form N7A
10. Điền vào Form N7B 
11. 3 tấm hình 3×4 phong nền trắng

.
.
.
.