Thủ tục Xin visa thăm thân Anh Quốc thế nào?

Thủ tục Xin visa thăm thân Anh Quốc thế nào?

Thứ 5, 01/01/15

Những điều cần quan tâm khi xin visa du lịch đến Vương Quốc Anh dạng thăm thân:

  1. Quý khách phải đảm bảo rằng: cá nhận, tổ chức mời quý khách đang định cư tại Anh Quôc 01 cách hợp pháp & phải là công dân Anh Quốc
  2. Người mời phải có đầy đủ các điều kiện về: chổ ở, công việc, tài chính
  3. Người mời phải chứng minh mối quan hệ với người được mời 01 cách rõ ràng
  4. Toàn bộ quá trình du lịch tại Anh Quốc sẽ do người mời bảo lãnh về mặt kinh tế lẫn an ninh. Tuyệt đối không gây mất an ninh tại nước sở tại
  5. Người được mời tại Việt Nam cũng đảm bảo rằng: mục đích đến Anh là để thăm viếng. Không có ý định làm việc, học tập hay cư ngụ tại Vương Quốc Anh
  6. Người được mời tại Việt Nam cũng cần đảm bảo các yếu tố về: nhân thân rõ ràng, không vi phạm pháp luật & phải đang định cư tại Việt Nam 01 cách hợp pháp.
  7. Người được mời tại Việt Nam cũng cần chứng minh rằng: họ có đủ các điều kiện về: công việc, tài chính 01 cách ỗn định, không lệ thuộc vào người được mời
  8. Dù được người bên Anh quốc bảo lãnh nhưng cá nhận người được mời phải nhận thức được các yếu tố trên thì DSQ Anh mới có cơ sở cấp visa cho quý khách.
.
.
.
.