Đăng ký xe đối với người nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký xe đối với người nước ngoài tại Việt Nam

Thứ 5, 28/01/16

Pháp luật hiện hành cho phép cá nhân nước ngoài mua và đăng ký quyền sở hữu đối với xe ô tô, xe máy để đáp ứng nhu cầu của mình.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 về thẩm quyền đăng ký xe và điểm 2.2 khoản 2 Điều 7 về hồ sơ đăng ký xe tại Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an thì người nước ngoài được quyền đăng ký xe tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam với điều kiện: là người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế; là người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam (thường trú hoặc tạm trú từ một năm trở lên).

Sau khi mua xe, có thể đăng ký xe tại cơ quan có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCA, cụ thể như sau:

– Cơ quan đăng ký: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bạn cư trú (theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 36/2010/TT-BCA).

– Hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA gồm: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe

Nếu là người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế: xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng), nộp giấy giới thiệu của Cục Lễ tân nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.

Nếu là người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam: xuất trình Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu; Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú từ một năm trở lên và giấy phép lao động theo quy định, nộp giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan Việt Nam có thẩm quyền.

Đối với giấy tờ của xe, cần xuất trình chứng từ chuyển nhượng xe (như hợp đồng mua bán xe, hóa đơn bán hàng …); chứng từ lệ phí trước bạ xe.

Nguồn: tin mới

.
.
.
.