Điều kiện & thủ tục nhập tịch Nhật Bản

Điều kiện & thủ tục nhập tịch Nhật Bản

Thứ 6, 11/09/15

Tài liệu được chuẩn bị bởi người nộp đơn và luật sư của bạn

 1. Đơn xin nhập tịch (theo mẫu)
 2. Tài liệu về lý do tại sao bạn muốn nhập quốc tịch Nhật Bản (Người nộp đơn phải viết bằng tay bằng tiếng Nhật)
 3. Hồ sơ cá nhân
 4. Tờ khai
 5. Mô tả về người thân
 6. Mô tả việc làm thế nào để bạn duy trì cuộc sống của bạn tại Nhật Bản
 7. Mô tả hoạt động kinh doanh của bạn tại Nhật Bản
 8. Bản đồ tình hình cư trú của bạn

Tài liệu được mua từ các cơ quan

 1. Giấy chứng nhận có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nước bạn.
 2. Giấy chứng nhận việc làm
 3. Văn bằng
 4. Giấy chứng nhận quốc tịch, trong một số trường hợp cụ thể phải có giấy chứng nhận đã mất quốc tịch, giấy khai sinh, hộ chiếu.
 5. Các tài liệu xác nhận hồ sơ của bạn ở nước bạn (giấy khai sinh / giấy chứng nhận kết hôn…)
 6. Gia đình của bạn đăng ký tại Nhật Bản
 7. Giấy chứng nhận cư trú của gia đình bạn ở Nhật Bản.
 8. Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài
 9. Giấy chứng nhận thanh toán thuế (phiếu khấu trừ và giấy chứng nhận nộp thuế năm cuối cùng).
 10. Đăng ký thương mại (trong trường hợp bạn là chủ doanh nghiệp hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của công ty)
 11. Giấy chứng nhận tài sản (Giấy chứng nhận tiền gửi ngân hàng, chứng khoán, đăng ký bất động sản…)
 12. Giấy phép lái xe

Những hồ sơ khác

 1. Ảnh thẻ (2 cái kích cỡ 5cm x 5cm, chụp trong vòng 6 tháng trước)
 2. Ảnh của bạn và gia đình (một vài cái)
 3. Những tài liệu khác khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp

Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tất cả các tài liệu phải được chuẩn bị bằng tiếng Nhật và có bản dịch tiếng Nhật nếu như tài liệu là tiếng mẹ đẻ được gửi bởi những người thân trong gia đình bạn.

Điều kiện nhập quốc tịch được quy định trong Luật nhập tịch Nhật Bản như sau

 1. Có thời gian lưu trú tại Nhật Bản trên 5 năm liên tục.
 2. Trên 20 tuổi và có khả năng điều khiển hành vi của mình theo quy định của luật pháp
 3. Có hành vi tốt. Ví dụ: về tình trạng nộp thuế, lịch sử phạm tội, lịch sử vi phạm luật giao thông…
 4. Người nhập quốc tịch có thể sinh sống dựa vào tài sản hoặc khả năng kiếm sống của họ hoặc chồng của họ. Ví dụ: các tài sản như bất động sản, tiền tiết kiệm…sẽ được xem xét khi bạn nhập quốc tịch.
 5. Khi được quốc tịch Nhật Bản, người nhập quốc tịch sẽ không còn mang quốc tịch của nước mình nữa. Tuy nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt theo qui định của pháp luật nước đó. Xin hãy tìm hiểu thông tin tại đại sứ quán của nước bạn tại Nhật Bản hoặc Sở tư pháp.
 6. Không chủ trương hay lập kế hoạch phá hoại chính phủ Nhật Bản bằng bạo lực và không thành lập hay tham gia vào một tổ chức, một đảng phái chính trị có chủ trương như vậy.

Trong luật pháp không có qui định nào như vậy, nhưng năng lực tiếng Nhật là rất cần thiết nên xin bạn lưu ý. Về con cái của bạn, nếu việc xin quốc tịch của bạn được chấp nhận, thì các con của bạn sẽ được miễn các điều 1,2,4 ghi ở trên. Vì vậy, trên thực tế, các con của bạn có thể đồng thời xin nhập quốc tịch với bạn.

Nguồn: tổng hợp

.
.
.
.