Những điểm mới trong luật xuất nhập cảnh 2015

Những điểm mới trong luật xuất nhập cảnh 2015

Thứ 2, 12/01/15

Nhiều nội dung mới của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN năm 2014 như:

  1. Loại thị thực được xác định bằng ký hiệu cụ thể, rõ ràng cho từng mục đích nhập cảnh như (có 20 loại ký hiệu thị thực so với chỉ 10 loại trước đây);
  2. Thời hạn thị thực có thể được cấp tới 5 năm cho nhà đầu tư (so với tối đa 12 tháng trước đây);
  3. Thời hạn thẻ tạm trú của VN tối đa cũng lên tới 5 năm (so với tối đa 3 năm của quy định cũ);
  4. Các thị thực đã được cấp không được phép chuyển đổi mục đích (nếu có lý do và yêu cầu thì phải xuất cảnh để xin thị thực với mục đích mới);
  5. Thị thực và thời hạn tạm trú cấp cho người VN định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài về VN thăm thân nâng lên tối đa 6 tháng (so với 3 tháng quy định cũ);
  6. Miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; người VN định cư ở nước ngoài và thân nhân của họ sẽ được xem xét cấp giấy miễn thị thực;
  7. Người nước ngoài được miễn thị thực theo diện VN đơn phương áp dụng sẽ được nhập cảnh không giới hạn số lượng nhưng thời gian cách nhau giữa 2 lần nhập cảnh ít nhất 30 ngày;
  8. Mở rộng thêm diện cấp thị thực tại cửa khẩu;
  9. Thẩm quyền quyết định cho người nước ngoài xin thường trú thuộc Bộ trưởng Bộ Công an (trước đây một số trường hợp thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ), thời gian làm thủ tục xin thường trú được rút ngắn và thời hạn thẻ thường trú sau 10 năm mới phải cấp đổi (trước đây là 3 năm)…
.
.
.
.