Xin visa công tác Vương Quốc Anh thế nào?

Xin visa công tác Vương Quốc Anh thế nào?

Thứ 7, 10/01/15

Các lưu ý khi xin visa công tác đến Vương Quốc Anh

 1. Chọn loại visa & giá trị visa phù hợp. Nếu chỉ đi công tác thì nên chọn business visa. Loại này chỉ dành cho du khách đến Anh với mục đích hội họp, bàn thảo công việc…không có mục đích ở lại làm việc hay nghiên cứu khoa học…
 2. Hồ sơ xin visa công tác Anh sẽ lưu ý các vần đền sau:
  + Phía đối tác bên Anh:
    – Doanh nghiệp, tổ chức bên Anh phải là DN hoạt động hợp pháp và vẫn đang hoạt động trên lãnh thổ Vương Quốc Anh.
    – Phải có mối quan hệ rõ ràng với DN, tổ chức phía Việt Nam & phải có giấy tờ chứng minh rõ ràng mối quan hệ làm ăn giữa 2 bên
    – Người đại diện phía DN bên Anh phải cung cấp rõ ràng thông tin cá nhân & phải là công dân hợp pháp ở Anh Quốc
 3. + Phía DN Việt Nam
    – Phải là DN, tổ chức hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam
    – Có mối quan hệ rõ ràng với DN bên Anh Quốc
    – Người được cử đi công tác phải là nhân viên, cán bộ đang làm việc tại DN & có đầy đủ giấy tờ chứng minh về tình trạng công việc hiện tại
    – Cá nhân người đi sang Anh cũng phải cung cấp các giấy tờ rõ ràng về nhân thân & tài chính…đảm bảo chuyến đi công tác chỉ nằm trong mục đích chuyên môn
 4. Dù trên phương diện gì thì quyết định cuối cùng sẽ thuộc về DSQ Anh. Du khách nên cung cấp hồ sơ trung thực, đầy đủ và rõ ràng để chuyến đi công tác không bị ảnh hưởng
 5. Hồ sơ nên nộp trước 3 tuần so với ngày đi công tác
.
.
.
.