Qui định mới về gia hạn visa đối với công dân của Hàn Quốc và Nhật Bản

Qui định mới về gia hạn visa đối với công dân của Hàn Quốc và Nhật Bản

Thứ 3, 30/12/14

Công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc, không phân biệt loại hộ chiếu (Thực tế, chủ yếu áp dụng đối với HCPT vì Nhật Bản và Hàn Quốc đã có thoả thuận với Việt Nam về miễn thị thực cho người mang HCNG, HCCV), được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời gian tạm trú không quá 15 ngày, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Theo luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, kể từ ngày 1/1/2015 công dân các nước được miễn thị thực nhật cảnh Việt Nam theo hai hình thức miễn thị thực đơn phương và song phương, khi nhập cảnh Việt Nam theo dạng miễn thị thực và sau đó hết thời gian lưu trú theo qui định thì phải xuất cảnh và không được chuyển đổi mục đích, nên cần lưu ý đối với các trường hợp muốn lưu trú lâu hơn tại Việt Nam thì phải xác định thời gian cụ thể để xin visa (thị thực) ngay từ đầu để sau khi hết thời gian lưu trú theo qui định có thể xin gia hạn thêm visa hoặc cấp mới visa một cách dễ dàng hơn

Công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc, không phân biệt loại hộ chiếu (Thực tế, chủ yếu áp dụng đối với HCPT vì Nhật Bản và Hàn Quốc đã có thoả thuận với Việt Nam về miễn thị thực cho người mang HCNG, HCCV), được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời gian tạm trú không quá 15 ngày, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có hộ chiếu hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản hoặc của Hàn Quốc cấp, hộ chiếu còn giá trị ít nhất 3 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
+ Có vé phương tiện giao thông khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.
+ Không thuộc đối tượng không được phép nhập cảnh Việt Nam.

Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực

 1. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích.
 2. Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
 3. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời.

Thời hạn thị thực (visa)

 1. Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.
 2. Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.
 3. Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng.
 4. Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.
 5. Thị thực ký hiệu LĐ có thời hạn không quá 02 năm.
 6. Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm.
 7. Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.
 8. Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.
.
.
.
.