Quy định của Nga về thủ tục cấp visa cho người Việt Nam

Quy định của Nga về thủ tục cấp visa cho người Việt Nam

Thứ 7, 29/08/15

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội có công hàm số 173 ngày 28/01/2015 gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo: Từ ngày 16/02/2015, các cơ quan Lãnh sự của Liên bang Nga đóng tại Việt Nam, khi làm thủ tục cấp thị thực nhập cảnh vào Liên bang Nga sẽ chuyển sang xử lý tiếp nhận các hồ sơ xin thị thực “điện tử”. Hồ sơ của đương đơn thực hiện bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh trên trang web của Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nga

Để được cấp thị thực nhập cảnh Nga, ngoài bộ hồ sơ tương ứng cần thiết (phụ thuộc vào mục đích chuyến đi), đương đơn cần phải cung cấp bản khai “điện tử” đã được in ra, trên đó có số cá nhân của bản khai tại dòng trên cùng. Từ ngày 16/02/2015 các hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh Nga nếu không có bản khai điện tử nêu trên sẽ không được tiếp nhận

*Trích từ nguồn: Bộ Ngoại Giao Việt Nam

.
.
.
.