Quy định mới về thủ tục nhập cảnh cho du khách đến Nhật bằng tàu biển

Quy định mới về thủ tục nhập cảnh cho du khách đến Nhật bằng tàu biển

Thứ 6, 28/08/15

Theo chương trình này, khách nước ngoài đi trên tàu du lịch có thể xin “Giấy phép đi bờ dành cho khách du lịch bằng tàu” thông qua thuyền trưởng hoặc hãng tàu mà không cần thị thực với các điều kiện sau:

1. Tàu du lịch này đã được chấp thuận cho phép tham gia chương trình từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật từ trước;

2. Du khách nhập cảnh và lưu trú tại Nhật Bản không quá 30 ngày, trường hợp tàu chỉ cập 1 cảng của Nhật Bản thì du khách không được lưu trú quá 7 ngày;

3. Khách nhập cảnh Nhật Bản với mục đích duy nhất là du lịch;

4. Du khách phải quay trở lại cảng biển mà tàu đã cập trước đó để lên tàu trước khi tàu rời bến

* Trích từ nguồn: Bộ Ngoại Giao Việt Nam

.
.
.
.