Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Nước Ngoài

Người nước ngoài vào Việt Nam thăm thân có xin được thẻ tạm trú không?

Người nước ngoài vào Việt Nam thăm thân và được Cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam cấp visa ký hiệu TT muốn ở lại Việt Nam lâu dài cùng người thân có thể xin Thẻ tạm trú theo thân nhân bảo lãnh. Thời hạn của thẻ tạm trú cấp cho người thăm thân dựa vào thời hạn của Giấy phép lao động hoặc thời hạn trên Thẻ tạm trú của người bảo lãnh.

Điều kiện để người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp cho người nước ngoài với thời hạn tối thiểu là 1 năm, 2 năm,…nhưng không quá 5 năm. Những điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nươc ngoài:

  • Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn hạn ít nhất trên 13 tháng
  • Đối với trường hợp người nước ngoài có giấy phép lao động thì giấy phép lao động phải còn hạn ít nhất 1 năm kể từ ngày dự định xin cấp thẻ. Đối với nhà đầu tư phải có giấy tờ chứng minh góp vốn, đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam có thể là: Giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư…
  • Người nước ngoài phải có đăng ký tạm trú tại Việt Nam.

Thị thực tạm trú của bạn chỉ còn 01 ngày là hết hạn, khi gia hạn thêm thì sau 05 ngày bạn mới nhận được chứng nhận tạm trú mới. Vậy khi Công an kiểm tra giấy tờ thì có bị phạt hay không?

Theo điều 20 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì trường hợp này của bạn không bị phạt. Bạn vẫn đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh gia hạn tạm trú bình thường và trong trường hợp bị cơ quan Công an kiểm tra bạn có thể xuất trình giấy biên nhận (giấy hẹn) do Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh giao cho bạn. Tuy nhiên, theo qui định, trước khi thị thực hết hạn 05 ngày, bạn phải đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục gia hạn thêm.

Công ty có thuê người nước ngoài làm việc và đã xin cấp thẻ tạm trú. Nhưng nay họ đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thẻ tạm trú vẫn còn giá trị. Vậy Công ty có trách nhiệm gì với thẻ tạm trú này?

Đối với trường hợp lao động nước ngoài đã được cấp thẻ trạm trú nay chấm dứt hợp đồng hoặc tự ý bỏ việc thì cơ quan, tổ chức bảo lãnh phải thu hồi thẻ tạm trú nộp lại cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp thị thực, tạm trú phù hợp cho người nước ngoài đó để xuất cảnh. Trong trường hợp không thu hồi được thẻ tạm trú thì cơ quan, tổ chức bảo lãnh phải có văn bản gửi Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nêu rõ lý do và đề nghị Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hủy thẻ tạm trú đã được cấp cho người nước ngoài đó.

Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài có thời hạn bao lâu?
  • Thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc mà không có giấy phép lao động thì có xin được thẻ tạm trú không?

Đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc có thời hạn nhất định bắt buộc đơn vị sử dụng lao động nước ngoài phải xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Dựa vào giấy phép lao động mà người nước ngoài được cấp có thẻ xin thẻ tạm trú có thời hạn theo giấy phép lao động để người nước ngoài có thể xuất nhập cảnh Việt Nam bằng thẻ tạm trú được cấp. Đối với người nước ngoài không có giấy phép lao động sẽ không được cấp thẻ tạm trú trừ những trường hợp sau:

  • Người nước ngoài là chủ đầu tư của công ty, doanh nghiệp
  • Người nước ngoài là vợ, chồng, con của người nước ngoài được cấp thị thực LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ.
  • Người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam

.
.
.
.