Thông tin về tờ khai nhập cảnh Hoa Kỳ I-94

Thông tin về tờ khai nhập cảnh Hoa Kỳ I-94

Thứ 7, 26/09/15

Tờ khai I-94 hoặc I-94W là gì?

– Hãng vận chuyển có nhiệm vụ cung cấp tờ khai này cho công dân nước ngoài. Thanh tra Cục an ninh nội địa, Cục hải quan và An ninh biên giới sẽ thu lại tờ khai tại cửa khẩu nhập cảnh của Hoa Kỳ khi công dân nước ngoài xin nhập cảnh. Thanh tra viên cắt phần cuối tờ khai và đính phần này vào hộ chiếu. Phần được đính kèm theo hộ chiếu ghi lại ngày nhập cảnh vào Hoa Kỳ và thời gian cho phép công dân nước ngoài được lưu trú. Khi công dân nước ngoài xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ, đại diện của hãng vận chuyển, thông thường đứng ở quầy làm thủ tục tiếp nhận hành khách sẽ bỏ đơn I-94 hoặc I-94W ra khỏi hộ chiếu. Trong trường hợp sơ xuất tờ khai không được tách ra khỏi hộ chiếu, việc xuất cảnh rời Hoa Kỳ của hành khách sẽ không được đăng ký trong hệ thống của Cơ quan quốc tịch và 
nhập cư Hoa Kỳ.  
– Do không có hồ sơ lưu trữ về việc xuất cảnh, visa của quý khách có thể bị huỷ hoặc quý khách sẽ bị từ chối nhập cảnh khi quý khách muốn đến Hoa Kỳ lần tiếp theo. Công dân nước ngoài lưu trú quá thời hạn cho phép tại Hoa Kỳ theo Chương trình miễn visa không được phép vào Hoa Kỳ nếu không xin visa. Các đối tượng lưu trú quá hạn cho phép theo Chương trình miễn thị thực nói trên nếu không xin thị thực sẽ bị Viên chức nhập cư từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Công dân nước ngoài phải đảm việc nộp lại cuống đơn I-94 hoặc I-94W cho hãng vận chuyển trước khi rời khỏi Hoa Kỳ
 
Tôi vẫn còn giữ đơn I-94 hoặc I-94W, vậy tôi nên làm gì?
Căn cứ theo luật pháp Hoa Kỳ, mọi du khách tới Hoa Kỳ phải nộp lại thẻ xuất cảnh I-94 hoặc I-94W cho người có đúng thẩm quyền trước khi xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ. Nếu một du khách nào đó không thực hiện được điều này sẽ bị ghi lại là đối tượng rời khỏi Hoa Kỳ không đúng thời hạn. Không có hồ sơ xuất cảnh chính xác của quý khách, Cục an ninh nội địa có thể kết luận rằng quý khách đã ở quá thời hạn được phép. Nếu quý khách vẫn giữ I-94 hoặc I-94W, quý khách có trách nhiệm đảm bảo giao nộp lại đơn này cho người có thẩm quyền để sửa lại hồ sơ luư trữ của quý khách, bằng cách đó quý khách sẽ không gặp rắc rối trong chuyến đi của quý khách đến Hoa Kỳ trong tương lai. Quý khách bắt buộc phải điền mặt sau của đơn I-94 hoặc I-94W liệt kê cửa khẩu và ngày xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ cũng như thông tin của hãng vận chuyển hoặc thông số chuyến bay. Quý khách nên gửi đơn I-94 hoặc I-94W cùng với thư giải thích và bằng chứng xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ tới địa chỉ sau: 
DHS – CBP SBU
1084 South Laurel Road 
London, KY 40744 
Vui lòng không gửi đơn I-94 hoặc I-94W qua đường bưu điện tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán do chúng tôi không có thẩm quyển cập nhật hồ sơ của quý khách
 
Chúng tôi phải nộp bằng chứng xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ là những bằng chứng gì?
Bằng chứng có thể từ nhiều nguồn khác nhau, mà dưới đây chỉ là một số ví dụ: 

 • Bản gốc thẻ lên máy bay mà quý khách dùng để rời Hoa Kỳ;
 • Dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu của quý khách chứng mình rằng quý khách đã nhập cảnh vào nước khác sau khi rời khỏi Hoa Kỳ (sao y tất cả các trang trong hộ chiếu, trừ những trang chưa sử dụng, bao gồm cả trang thông tin cá nhân có ảnh của quý khách);
 • Phiếu trả lương hoặc giấy biên nhận từ người sử dụng lao động chỉ rõ quý khách đã làm việc ở nước khác sau khi xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ;
 • Chứng từ ngân hàng có đóng dấu ngày ghi rõ các lần giao dịch từ nước quý khách sinh sống để thấy quý khách đã đến một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ;
 • Hồ sơ của trường học chỉ rõ việc quý khách tham gia học tập tại trường không nằm trên lãnh thổ Hoa Kỳ để thấy rõ quý khách đã ở một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ; 
 • Hoá đơn thẻ tín dụng đóng dấu ngày cùng với số thẻ quý khách dùng để mua sắm sau khi rời khỏi Hoa Kỳ để thấy rõ quý khách đã ở một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ. Vui lòng gửi bản sao hợp pháp hoặc chứng từ gốc nếu có. Nếu quý khách gửi chứng từ gốc, quý khách phải giữ lại bản sao. Chứng từ gốc sẽ không được gửi trả lại. Quý khách nên gửi kèm thư giải thích bằng tiếng Anh.

 
Tôi làm mất thẻ! 
Nếu thẻ  xuất cảnh I-94 hoặc I-94W đã bị mất, quý khách nên viết thư tới Cục an ninh nội vụ CBP SUB, 1084 South Laurel Road, London, KY 40744 cung cấp các thông tin sau đây:

 • Tên
 • Ngày sinh và nơi sinh
 • Quốc tịch
 • Ngày đến Hoa Kỳ
 • Ngày rời Hoa Kỳ
 • Hãng hàng không hoặc hãng vận chuyển rời Hoa Kỳ vào ngày
 • Số hiệu chuyến bay hoặc tên của hãng tàu

Nếu xuất cảnh thông qua biên giới đường bộ, vui lòng điền “đường bộ” thay vì điền thông tin hãng vận chuyển.  
Quý khách phải gửi kèm theo cả bằng chứng xuất cảnh như đã nêu bên trên.
 
Tôi gặp rắc rối khi nhập cảnh Hoa Kỳ
Nếu quý khách chắc chắn rằng quý khách gặp rắc rối khi nhập cảnh Hoa Kỳ do thông tin không chính xác nằm trong hệ thống máy tính của CBP, quý khách có thể đính chính lại thông tin. Để làm được việc này, quý khách phải nộp bằng chứng về việc đã xuất cảnh rời Hoa Kỳ của mình. Bằng chứng có thể từ nhiều nguồn khác nhau, dưới đây chỉ là một vài ví dụ: 

 • Bản gốc thẻ lên máy bay mà quý khách dùng để rời Hoa Kỳ;
 • Dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu của quý khách chứng mình rằng quý khách đã nhập cảnh vào nước khác sau khi rời khỏi Hoa Kỳ (sao y tất cả các trang trong hộ chiếu, trừ những trang chưa sử dụng, bao gồm cả trang thông tin cá nhân có ảnh của quý khách);
 • Phiếu trả lương hoặc giấy biên nhận từ người sử dụng lao động chỉ rõ quý khách đã làm việc ở nước khác sau khi xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ;
 • Chứng từ ngân hàng có đóng dấu ngày ghi rõ các lần giao dịch từ nước quý khách sinh sống để thấy quý khách đã đến một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ;
 • Hồ sơ của trường học chỉ rõ việc quý khách tham gia học tập tại trường không nằm trên lãnh thổ Hoa Kỳ để thấy rõ quý khách đã ở một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ;
 • Hoá đơn thẻ tín dụng đóng dấu ngày cùng với số thẻ quý khách dùng để mua sắm sau khi rời khỏi Hoa Kỳ để thấy rõ quý khách đã ở một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ.Vui lòng gửi bản sao hợp pháp hoặc chứng từ gốc nếu có. Nếu quý khách gừi chứng từ gốc, lưu ý giữ lại bản sao. Chứng từ gốc sẽ không được gửi trả lại. 

Thông tin và mọi thắc mắc về vấn đề này xin gửi tới:
Customs and Border Protection
1300 Pennsylvania Ave
Room 5.4.D
Washington DC 22209
Attn: Passenger Operations
Nguồn: sưu tầm

.
.
.
.