Visa đi Mỹ có thời hạn bao lâu

Visa đi Mỹ có thời hạn bao lâu

Thứ 4, 23/09/15

Dưới đây là một bản tắt ngắn gọn thời hạn của các loại Visa thường được phép ở lại

§  Visa A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G4 (các nhà ngoại giao), các nhân viên và đại diện chính phủ:“Không thời hạn” (D / S), có nghĩa là bạn có thể ở lại Mỹ miễn là Ngoại trưởng Mỹ tiếp nhận bạn là một thành viên của nhóm ngoại giao. Bạn không cần phải gia hạn lưu trú.

§  Visa A-3 và G-5 dành cho nhân viên trong nước: Lên đến 3 năm. Bạn có thể gia hạn lưu trú tiếp thêm 2 năm.

§  Visa B dành cho khách du lịch hoặc kinh doanh: Không quá 6 tháng. Bạn có thể gia hạn lưu trú nếu lý do của bạn là phù hợp với các điều khoản và điều kiện.

§  Visa C-1 dành cho quá cảnh qua Hoa Kỳ. Đáp ứng định nghĩa về vận chuyển ngay lập tức và liên tục trong khi đi qua Hoa Kỳ. Không có phần gia hạn ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp.

§  Visa C-2 dành cho đại diện cho Liên hiệp quốc: Theo thời hạn sứ mệnh của bạn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Bạn không cần phải gia hạn lưu trú. A C-2 không thể đi xa hơn bán kính 25 dặm của trụ sở Liên Hợp Quốc nếu không đăng ký.

§  Visa C-3 dành cho đại diện của chính phủ quá cảnh: Tối đa 29 ngày; không có phần gia hạn lưu trú.

§  Visa D dành cho thuyền viên: Tối đa 29 ngày. Không có phần gia hạn lưu trú hoặc thay đổi trạng thái khác.

§  Visa E dành cho thương nhân và nhà đầu tư: 2 năm . Gia hạn lưu trú có thể thêm 2 năm.

§  Visa F dành cho sinh viên: “Không thời hạn” (D / S), miễn là bạn vẫn còn học, toàn thời gian, trong một chương trình giáo dục tại một trường đã được phê duyệt để hoàn tất khoá học của bạn; tuân thủ tất cả các điều khoản của visa F-1. Sau khi kết thúc bạn có 60 ngày để chuẩn bị rời khỏi Hoa Kỳ. Không có gia hạn lưu trú.

§  Visa H-1B dành cho công nhân tạm thời trong các ngành nghề chuyên môn: Phụ thuộc vào chứng chỉ lao động và thời gian đề xuất về việc làm; nhưng hầu hết công nhân H-1B được cấp thời gian lưu trú 3 năm. Mở rộng được cho phép lưu trú tối đa là 6 năm.

§  Visa H-1C dành cho đăng ký bảo mẫu: Chỉ cho đến khi visa hiện tại của bạn hết hạn.

§  Visa H-2A dành cho lao động nông nghiệp tạm thời: ban đầu là 12 tháng, có thể gia hạn thêm nhưng tối đa không quá 3 năm

§  Visa H-2B dành cho công nhân lành nghề và lao động phổ thông tạm thời: ban đầu là 12 tháng, có thể gia hạn thêm nhưng tối đa không quá 3 năm.

§  Visa H-3 dành cho học viên: theo thời gian đào tạo được đề xuất, cộng với 10 ngày trước và sau khi kết thúc khóa đào tạo.

§  Visa dành cho đại diện của các phương tiện truyền thông nước ngoài: “Không thời hạn” (D / S), có nghĩa là bạn có thể ở lại Mỹ cho đến khi kết thúc công việc của bạn.

§  Visa J dành cho trao đổi khách mời: Phụ thuộc vào loại chương trình hoặc bổ nhiệm, với tổng thời gian tối đa trong J-l là 5 năm, và đối với các học giả ngắn hạn không quá 6 tháng. Gia hạn lưu trú được cho phép trong trường hợp đặc biệt.

§  Visa K-1 diện vợ/chồng chưa cưới của công dân Mỹ: 90 ngày, không có gia hạn lưu trú.

§  Visa K-3 dành cho vợ hoặc chồng của công dân Mỹ: 2 năm. Có thể nộp đơn I-130 để xin thẻ xanh. Gia hạn lưu trú được cho phép nếu I-130 chưa được USCIS thông qua.

§  Visa L dành cho nhân viên luân chuyển trong nội bộ công ty: Tối đa 3 năm. Có thể gia hạn thêm 2 năm.

§  Visa M dành cho học sinh học nghề: Thời lượng của chương trình dạy nghề như trên mẫu SEVIS I-20 là 1 năm, cộng với thời gian 30 ngày để chuẩn bị khởi hành đi Hoa Kỳ. Nếu chương trình dạy nghề của bạn sẽ vượt quá ngày ghi trên I-20 và I-94, bạn có thể xin gia hạn lưu trú.

§  Nhân viên NATO: “Không thời hạn” (D / S) có nghĩa là bạn có thể ở lại Mỹ theo phân công của NATO, như phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ. Bạn không cần phải xin gia hạn lưu trú.

§  Visa O dành cho người có khả năng đặc biệt và nhân viên hỗ trợ của họ: Khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các sự kiện hoặc hoạt động, lên đến 3 năm, cộng với 10 ngày trước thời hạn hiệu lực của đơn xin visa và 10 ngày sau khi hết hạn.

§  Visa P dành cho vận động viên, giải trí và giới nghệ sĩ: Khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các sự kiện hoặc hoạt động, lên đến 3 năm, cộng với 10 ngày trước thời hạn hiệu lực của đơn xin visa và 10 ngày sau khi hết hạn bản kiến nghị.

§  Visa Q tham gia trong một chương trình giao lưu văn hóa quốc tế: Khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các sự kiện hoặc hoạt động, tối đa là 15 tháng.

§  Visa R dành cho giáo sĩ và công nhân tôn giáo: Thời gian cần thiết để thực hiện các hoạt động, thời gian lưu trú 3 năm có thể xin gia hạn nhưng tối đa không quá 5 năm.

§  Visa S dành cho người cung cấp thông tin: Ban đầu là 3 năm, cộng với phần gia hạn lưu trú nếu được hỗ trợ bởi một tổ chức thực thi pháp luật.

§  Visa T dành cho nạn nhân của nạn buôn bán người: 4 năm, có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh sau 3 năm.

§  Visa U dành cho nạn nhân của những tội ác và hỗ trợ thực thi pháp luật: 4 năm, có thể gia hạn lưu trú nếu một cơ quan chứng nhận rằng sự hiện diện của bạn tại Mỹ là cần thiết để hỗ trợ trong việc điều tra tội phạm.

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VISA MỸ

  • Thủ tục xin visa Mỹ du lịch và công tác ngắn hạn
  • Thủ tục gia hạn visa Mỹ tại Việt Nam
  • Kinh nghiệm xin visa Mỹ thăm thân
  • Những bí quyết phỏng vấn xin visa Mỹ
  • Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin visa Mỹ

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Discovery Indochina Travel Co., Ltd
5th Floor | Platinum Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1 | Ho Chi Minh City | Vietnam
Tel: 028 39102358 | 028 39102359  Mobile: 0938228856 | 0906640505

.
.
.
.