Thị thực Schengen quá cảnh tại sân bay (VTA)

Thị thực Schengen quá cảnh tại sân bay (VTA)

Thứ 4, 15/04/15

Thông tin chung về thị thực quá cảnh
Thị thực quá cảnh là giấy phép mà công dân một số nước cần có để quá cảnh tại khu vực quốc tế tại sân bay, trong khi máy bay tiếp liệu hoặc khi phải chuyển máy bay. Thị thực này không cho phép nhập cảnh vào khối Schengen và chỉ có thể được cấp trong trường hợp đương đơn phải di chuyển giữa hai sân bay không thuộc khối Schengen và chỉ quá cảnh tại một sân bay thuộc khối Schengen.
 
Nộp hồ sơ 
Đương đơn đích thân nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh. 
Không xem xét hồ sơ gửi qua đường bưu điện, fax hay thư điện tử.
 
Thông tin cần biết
Tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt phải kèm theo bản dịch sang tiếng Pháp hay tiếng Anh.
Các bản photocopie phải là cỡ giấy A4.
Không chấp nhận văn bản là fax hay e-mail.
Tổng lãnh sự quán Pháp có quyền yêu cầu cung cấp thêm một số giấy tờ bổ sung.
Việc cung cấp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu không bảo đảm rằng thị thực chắc chắn sẽ được cấp.
Hồ sơ xin thị thực phải nộp sớm nhất 3 tháng hay trễ nhất 15 ngày trước ngày dự định đi.
 
Danh sách giấy tờ cần cung cấp :
Mẫu đơn xin thị thực Schengen : điền rõ ràng, ghi ngày và ký tên
01 hình thẻ đáp ứng đủ các tiêu chí sau : ảnh chụp phần đầu của đương đơn, chụp từ phía trước mặt, chụp gần thời điểm nộp đơn, người trong hình giống người thực, khổ hình 3.5 cm x 4.5 cm, là hình màu trên nền trắng đồng màu (phông nền có màu không được chấp nhận), đầu để trần.
Hộ chiếu có hiệu lực, được cấp không quá 10 năm, còn giá trị ít nhất ba tháng sau ngày rời khỏi lãnh thổ các nước thành viên Shengen, còn ít nhất 2 trang trắng : Nộp bản chính và bản photocopie tất cả các trang thông tin và các trang có dấu (nếu có).
Giấy xác nhận đặt vé máy bay cho toàn bộ chặng đường, từ quốc gia khởi hành đến quốc gia cần đến.
Thị thực của quốc gia cần đến (nếu có).
 

.
.
.
.