Trường hợp nào người nước ngoài được miễn visa

Trường hợp nào người nước ngoài được miễn visa

Thứ 2, 05/01/15

Các trường hợp người nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

 1. Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 2. Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định của Luật này.
 3. Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
 4. Theo quy định tại Điều 13 về đơn phương miễn thị thực
  4.1. Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau đây:
  a) Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;
  b) Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;
  c) Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
  4.2. Quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn. Quyết định đơn phương miễn thị thực bị hủy bỏ nếu không đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
  4.3. Căn cứ quy định của Điều này, Chính phủ quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn đối với từng nước.
 5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ.
.
.
.
.